گروه شرکت های حلوائی با بهره مندی از روحیه کارآفرینی و با ایجاد یک مجموعه اقتصادی پویا درحوزه واردات و توزیع محصولات بهداشتی ، آرایشی و عطریات فعالیت خود را از سال 1378 آغاز نموده است .این مجموعه با 20 سال سابقه در واردات و پخش سراسری کالا اکنون در غالب یک گروه توانمند دامنه فعالیت خود را گسترش داده است که می‌توان به تولید محصولات آرایشی، راه اندازی فروشگاه اینترنتی و ورود به حوزه فعالیتهای عمرانی اشاره کرد. در تمام این سالها به رغم همه سختی‌ها، تحریم ها، رخدادهای سیاسی و پاندمی کرونا به عهد و رویاهای خود مبنی بر ایجاد اشتغال روز افزون، امن و هرآیینه درآمدی پایدار برای نیروی انسانی خود و رساندن محصول با کیفیت به مشتریان وفادار مانده ایم.